Datu aizsardzība

Privātuma paziņojums

Heidelberg Materials SBC Latvia SIA mērķis ir aizsargāt Jūsu personas datus. Šajā privātuma paziņojumā aprakstīts, kā Heidelberg Materials SBC Latvia SIA apstrādā un izmanto personas datus, kurus mēs no Jums saņemam saistībā ar tīmekļa vietni, un kā Jūs varat ar mums sazināties, ja Jums ir papildus jautājumi par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Heidelberg Materials SBC Latvia SIA ievāc uz glabā personas datus (piemēram, vārdu, adresi un tālruņa numuru), kurus Jūs iesniedzat nolūkā saņemt no mums informāciju. Šie personas dati palīdz Heidelberg Materials SBC Latvia SIA apstrādāt Jūsu informācijas pieprasījumu.

Heidelberg Materials SBC Latvia SIA tāpat ievāc un glabā personas datus, kurus Jūs iesniedzat saistībā ar Jūsu pieprasījumu vai preču iegādi. Šāda informācija var ietvert kontaktinformāciju un piegādes datus, kā arī finanšu informāciju.

Papildus iepriekšminētajam pielietojumam un mērķiem, mēs tāpat izmantojam Jūsu personas datus, lai pārvaldītu un pilnveidotu šo tīmekļa vietni, mūsu iekšējai uzskaitei, statistiskajai analīzei un (piemērojamajos gadījumos) Jūsu preču pasūtījumu izpildei un/vai saziņai ar Jums saistībā ar pārdošanu un mūsu attiecību ar klientiem uzturēšanai.   

Heidelberg Materials SBC Latvia SIA veiktās personas datu ievākšanas pamatā ir nepieciešamība īstenot iepriekšminētos procesus. Ciktāl Heidelberg Materials SBC Latvia SIA personas datus izmanto nolūkā pilnveidot šo tīmekļa vietni vai statistikas analīzei, datu ievākšanas pamats ir Heidelberg Materials SBC Latvia SIA likumīgās intereses veikt šādus pilnveidojumus un analīzi savas komercdarbības ietvaros, lai tīmekļa vietnē sniegtu klientiem aktualizētu informāciju un atbilstošus pakalpojumus.

Ievāktos un glabātos datus izmanto vienīgi uzņēmumi Heidelberg Materials grupas ietvaros, izņemot turpmāk norādītos gadījumus, kad mēs varam nodot datus trešajām personām:

  • ja to nosaka tiesību aktu prasības;
  • mūsu uzņēmuma pircējam vai potenciālam pircējam nākotnē; un/vai
  • norīkotam pakalpojumu sniedzējam, kurš sniedz ar šo tīmekļa vietni vai tās funkcijām saistītus pakalpojumus, taču vienīgi tiktāl, cik tas ir nepieciešams šo pakalpojumu sniegšanai – piemēram, IT pakalpojumu sniedzējam (sniedzējiem), kurš uztur, izstrādā un nodrošina atbalstu šai tīmekļa vietnei.

Heidelberg Materials SBC Latvia SIA veiks pasākumus, lai aizsargātu visus šādai trešajai personai nodotos personas datus vai datus, kas nodoti uz citām valstīm, saskaņā ar piemērojami datu aizsardzības tiesisko regulējumu un atbilstoši augstāk norādītajam.

Heidelberg Materials SBC Latvia SIA glabā personas datus, kamēr vien tas ir nepieciešams tā mērķa īstenošanai, kuram šie dati tikuši ievākti. Tas nozīmē, ka Heidelberg Materials SBC Latvia SIA dzēš Jūsu personas datus, kad šie dati vairs nav nepieciešami pieprasījuma, pasūtījuma apstrādei vai Jūsu konta, vai attiecību ar mūsu klientiem administrēšanai. Statistikas dati anonimizētā veidā var tikt saglabāti arī pēc tam.

Jūs varat jebkurā laikā pieprasīt Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka dzēšana varētu nozīmēt to, ka Heidelberg Materials SBC Latvia SIA nevarēs apstrādāt pieprasījumus vai pasūtījumus. Jums ir tiesības pieprasīt mūsu lietvedībā esošo Jūsu personas datu kopiju. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu izmantošanas ierobežošanu (piemēram, ja Jums uzskatāt, ka dati ir nepareizi) vai Jūsu personas datu izmantošanas izbeigšanu (piemēram, saistībā ar datu izmantošanu Heidelberg Materials SBC Latvia SIA tīmekļa vietnes uzlabošanai). Jums ir tiesības pieprasīt personas datus, kas tiek izmantoti pasūtījuma apstrādei, Jūsu konta vai mūsu attiecību ar klientiem pārvaldīšanai mašīnlasāmā formātā, kuru Jūs esat tiesīgs nodot citam datu pārzinim.

Heidelberg Materials SBC Latvia SIA reģ. nr. 40003709915 ir atbildīga par Jūsu personas datu apstrādi, un pieprasījumi saistībā ar Jūsu tiesību izmantošanu atbilstoši iepriekš aprakstītajam, ir adresējami Heidelberg Materials SBC Latvia SIA, Zeltiņu iela 130 LV-2167 Mārupe, Mārupes novads vai data@sbc.lv

Ja Jums ir sūdzības par Heidelberg Materials SBC Latvia SIA  īstenoto Jūsu persona datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē.
 

Datu apstrāde, izmantojot sīkdatnes un žurnāldatnes

Mūsu tīmekļa vietne izmanto tā sauktās sīkdatnes, kas nepieciešamas mūsu tīmekļa vietņu noteiktu funkciju nodrošināšanai, kā arī sīkdatnes, lai varētu analizēt, kā tīmekļa vietnes apmeklētāji lieto tīmekļa vietni. Sīkdatne ir datne, kas glabā noteiktu informāciju ierīcē, no kuras lietotājs piekļuvis tīmekļa vietnei (personālajā datorā, planšetē, viedtālrunī u.c.). Ja mūsu tīmekļa vietnei atkal tiek piekļūts no lietotāja ierīces, mūsu tīmekļa vietnes serveris var dažādos veidos novērtēt sīkdatnē glabāto informāciju. Sīkdatnes var izmantot, piemēram, lai atpazītu lietotājus vai izsekotu lietotāja uzvedībai. Tas viss tiek darīts mūsu leģitīmajās interesēs, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni un uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Mēs izmantojam gan sesijas sīkdatnes, kas jūsu pārlūka sesijas beigās tiek izdzēstas, gan pastāvīgas sīkdatnes, kas iepriekš noteiktu laiku paliek jūsu piekļuves ierīcē.

Jūs jebkurā laikā varat savā pārlūkā sīkdatnes izdzēst.  Jūs arī varat sava pārlūka iestatījumos akceptēt sīkdatnes vai deaktivizēt tās pilnībā vai attiecībā uz atsevišķām tīmekļa vietnēm.
Mūsu tīmekļa vietne izmanto arī tā sauktās žurnāldatnes, kurās piekļuves dati tiek noglabāti ikreiz, kad tiek piekļūts lapai. Saglabātais datu ieraksts satur šādu informāciju:

  • jūsu IP adresi, datumu, laiku, kurā datnei tika piekļūts, statusu, pieprasījumu, ko jūsu pārlūks ir izdarījis serverim, pārraidīto datu apjomu un tīmekļa vietni, no kuras jūs piekļuvāt pieprasītajai lapai (nosūtītāju), kā arī
     
  • izmantotā pārlūka produkta un versijas informāciju, jūsu operētājsistēmu un jūsu izcelsmes valsti.

Žurnāldati pēc 14 dienām tiek pastāvīgi dzēsti. Citiem vārdiem sakot, visi šeit esošie dati tiek neatgriezeniski izdzēsti. Šī pagaidu glabātuve tiek izmantota tikai tam, lai mūsu tīmekļa vietnes aizsargātu pret uzbrukumiem un ļaunprātīgas lietošanas. Tās ir arī mūsu uzglabāšanas leģitīmās intereses. Mēs neizmantojam žurnāldatus nekādiem citiem mērķiem.

Sikfailu politika